30 év Soroksáron

Gyermek-tüdőgyógyászat Soroksáron 1992.08.01.-2022.08.31

1992 augusztus 1-től dolgoztam Soroksáron gyermektüdőgyógyászként. 30 év telt el. Búcsúzom.
Kezdetben a Jahn Ferenc Kórház kötelékében, majd 1997. március 1-től saját vállalkozásom keretein belül végeztem a feladatot.
Szakmámban igen fontos évek voltak ezek. A gyermekkori asztma és allergiás nátha kezelésében gyökeres változások álltak be.
Mindennapi használatba kerültek a belégzéses (inhalatív) szteroidok, ezzel sokkal jobb állapotban tudtuk tartani a gyermekeket. Ehhez persze az is kellett, hogy a rendszerváltás következtében felszabadult a gyógyszerpiac és a valódi szükségeltek alapján lehetett a gyógyszereket felhasználni, szabad gyógyszertári forgalomba kerültek. Továbbá a jelentős ártámogatásnak köszönhetően, akinek szüksége volt rá megkaphatta anyagi helyzetétől függetlenül. Az allergiás nátha kezelhetősége is sokat javult a nem álmosító antihisztaminok és a helyileg, az orrba használható szteroidok bevezetésével.
Ennek ellenére még sokáig a fekvőbeteg intézetek uralták a gyermekkori asztma ellátását. Első fecske talán dr. Müller Mária volt, aki előszőr próbálta ágyháttér nélkül ellátni a gyerekeket. Ő viszont még a szteroid mellékhatásoktól tartva inhalálásban, nyákoldásban látta a megoldást.
A többi ambulancia valamelyik kórházi osztály szatellitje volt. Kivizsgálásra oda irányította a pácienseket.
Kórház felé terelte még a betegforgalmat a támogatások köre is. A „Tartósan beteg” igazolás kiállításának is feltétele volt jó ideig a kórházi kezelést igénylő fulladás, amit sokan csak a kórházi kezelésnek egyszerűsítettek le. Így alakult ki az a helytelen gyakorlat, hogy a jól lévő – akár gyógyszerekkel – asztmás gyermeket évente 1x rutin szerűen felvették, hogy megadhassák, indokolhassák a támogatást és ezzel a mesterségesen létrehozott betegforgalommal erősítsék, igazolják a kórházi osztály létjogosultságát is.
Az 1992-ben indult rendelésem az elsők között volt, ahol a kivizsgálás, a kezelés beállítása és a kontroll, a beteg követés kórházi háttér nélkül történt, már modern gyógyszerelési gyakorlattal.
Kezdetben persze alig volt forgalmunk, péntek szakmai nap volt, be se kellett mennem. Volt, hogy a vizsgálóágyon aludtam rendelési időben. Nem telt el azonban sok idő, heti öt napban két asszisztenssel rendeltem. Budapest egy jelentős ellátási helyévé váltunk. Hírnevünk sem volt rossz mind a szakmában, mind a betegek körénben. Az előbbiekre a sikeres az ország minden részéből látogatott tanfolyamaink, az utóbbira a jelenetős betegforgalmunk volt a bizonyíték.

Tárcsás telefon:

Szánthó András dr.

Optima írógép:

Szánthó András dr.

MS-12 légzésfunkciós gép:

Szánthó András dr.

jellemezte a műszerezettséget 1992-ben. Első „innovációm” az volt, hogy kértem a kórháztól hosszabb telefonzsinórt, hogy a telefon ne 5 méterre az asztalomtól, hanem rajta csengjen. Második, hogy megkaptam egy használt margarétafejes – akkor korszerűnek tartott - elektromos írógépet a raktárból.
Pályázaton nyertem két számítógépet, nyomtatót, modernebb - Piston márkájú - légzésfunkciós gépet. 1995-re lett kész a saját fejlesztésű Allergy system ( http://szanthoandras.hu/?q=node/17 ) nevű szoftver. Attól a dátumtól gépen vannak a gyermekek adatai. Dokumentumok, recept nyomtatás is azóta működik. Ekkortól szüntethettük meg a kartonokat is. (A szoftver még jelenleg is működőképes, bár 2009-től a BSI Főnix szoftverját használjuk.)
Nagyszerű dolog volt átélni az informatika és a telefónia fejlődését. Az Optima írógéptől, tárcsás telefontól eljutottunk a felhőszolgáltatások segítségével az EESZT-ig, a telemedicináig. Hálás vagyok, hogy megélhettem.
Körülbelül ekkortól „előszobázni” kezdtem, hogy a valójában önállóan működő, csak szervezetileg egy távoli kórházhoz tartozó szakrendelésünket az ekkor zajló háziorvosi privatizáció mintájára átvegyem üzemeltetésre, önállóan köthessek szerződés az egészségbiztosítóval. Kórházi igazgatóság, főváros hivatalnokai, Fővárosi Egészségügyi Bizottság, alpolgármester, vissza kórház, és ez kör több alkalommal. Végig le akartak jószándékúan beszélni. Kiderült, hogy jogi akadálya nincs. 2 évig tartott a folyamat. 1997. március 1-től rendelkezett vállalkozásom OEP szerződéssel a gyermektüdőgyógyászati ellátásra.
Ugyan ez a két év volt mialatt elvégeztem a SOTE Egészségügyi Menedzserképzőjét. Támogatott a Jáhn Fernc Kh. akkori igazgató helyettese dr. Lukács József, aki maga is tanított a menedzserképzőben, átmenetileg helyettesített a szakrendelésen dr. Miklós Lenke. Mindkettőjüknek hálás vagyok. SOTE Menedzserképzőjének oklevele a segítségével pályázhattam meg a XXIII. kerületi Egészségügyi és Szociális intézmény vezetői állását, amit el is nyertem. Itteni állásom is 1997.03.01-én indult, 2015-ben léptem ki http://szanthoandras.hu/?q=node/16 .
A két feladatot együtt csak segítséggel tudtam ellátni. A gyermek tüdőgyógyászati ellátásában Kádár László dr. segített, átvett két rendelési napot, jelentős terheket levéve a vállamról. Az intézményvezetésben pedig H. Decsi Jánosné, a kerületi Gondozó Szolgálat az ESZI tagintézményének vezetője.

A rendelés küldetése - GAZDA

A gondozásba vett pácienseim, pláne, ha súlyosabb fulladósak voltak mind tudhatták, és tudják ma is mobilszámomat. Panaszaikkal bármikor jelentkezhettek rendelés időn kívül is. Soha, senki nem élt vissza ezzel a lehetőséggel, ugyanakkor hiszem, hogy jelentős többlet biztonságot eredményezett számukra.

Telephelyek
Csepel: Négy kerület – XVIII. XX., XXI,. XXIII. kerület ellátási területtel működtünk. Legkevesebb beteg Csepelről érkezett. Így merült fel, hogy Csepelen is nyissunk rendelést. Az akkori vezető Soós Attila messzemenően támogatta elképzeléseinket. A Csikó sétányon, utána az akkori Bajáki Ferenc utcában, majd a nagy szakrendelőben működtünk. Szakember hiány miatt 2016.10.05-től ismét csak Soroksáron folyt a rendelés. Távozáskor ígéretet tettem, hogy valamilyen módon, ha lehetőség lesz rá visszatérünk.
A két telephely egységes adatbázisban kezelése sok gondot okozott kezdetben. Először mágneslemezen, majd kivehető winchester segítségével szállítottuk az adatokat a két telephely között. A csepeli rendelés előtt még Soroksáron lemezre tettük az egész adatbázist, vittük Csepelre, majd rendelés után az aznapi adatokkal bővülve vissza.
Szánthó András dr.
Az eszközök és az internet fejlődése lehetővé tette később, hogy VPN kapcsolattal a soroksári gépünkre dolgozhassuk Csepelről, később otthonról, bárhonnan is.

Vállalkozásom Dorogon és a XIII. kerületben is indított közfinanszírozott szakrendelést, ami beindulása után 1-2 évvel átadott a helyi szakrendelőnek. Ezek a szakrendelések mind a mai napig működnek.

Kollégák:
Az évek során sokan dolgoztak velünk. Orvosok közül Kádár Lászlónak, Palya Lillának, Lőwy Tamásnak. Simon Noéminek, Marsi-Molnár Barbarának, Lőrincz Évának, Kalocsai Krisztinának köszönhetek legtöbbet.
Vezető asszisztens Szekeres Gyuláné volt. Vele a magánrendelésemen továbbra is együtt dolgozom. Előtte Kovács Péterné, Szőczei Gabriella dolgozott velünk, azóta Gulya Tiborné, Oláh Viktória, Kovács Mónika, Pákáné Csehi Réka.
Sikeres projektek
Gyógyszergyári támogatások: Mind Dorogra, mind a XIII. kerületi rendelésre gyógyszergyári támogatással – Astra – szereztünk be légzésfunkciós berendezést.
Alapítvány: Jóbarátommal dr. Jády Györggyel létrehoztunk egy alapítványt - Kis-Duna Asztma Alapítvány néven. Fő célja források szerzése in vitro tesztek finanszírozása. Azóta sincs igazi megoldás az allergiáért felelős ellenanyagok – specifikus IgE – meghatározására vérből közfinanszírozott módon, egy kórháztól független rendelésen. Fővárosi pályázatokon vettünk részt e célból, általában sikerrel.
Azóta megszokottabbá váltak a fizetős vizsgálatok, ill. a fővárosi pályázatok is megszűntek, így idejét múlta az alapítvány, megszűntettük.
Soroksári országos továbbképzések: 2000-tól 2011-ig rendeztünk kezdetben csak gyermek-tüdőgyógyászoknak, majd tüdőgyógyászoknak, házi orvosok, később asszisztenseknek is. http://szanthoandras.hu/?q=node/9
Könyv: Farkas Ildikóval együtt jegyezzük az Allergiás betegségek című ismeretterjesztő könyvet. Ebben a betegellátásban, betegoktatásban szerzett tapasztalataimat írtam le. http://szanthoandras.hu/?q=node/6
Film: Ezalatt az idő alatt készült el az allergizáló növényeket bemutató filmem. Az anyagot gyógyszergyári támogatásból bérelt videostúdió segítségével sikerült megvágni. http://szanthoandras.hu/?q=node/8
Együttműködés a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetével: Családi Asztma programot hoztunk létre és oldottuk meg a finanszírozását. http://szanthoandras.hu/?q=node/34. Jó ideje kommunikációs terepgyakorlati helye vagyunk a Magatartástudományi Intézetnek.
Sikertelen projekt
Gastro-enterológiai és bőrgyógyászati szakrendelésre sikerült szakorvosi óraszámhoz jutni. Az elképzelés az volt, hogy legyen olyan szolgáltató, ahol az allergiás betegségekkel foglalkozó szakmák egységes irányítással működnek. Nem sikerült, részben az én ügyetlenségem, részben a rossz finanszírozás miatt. Ez úton is köszsönöm Kassay Erzsébet ill. Tamás Katalin doktorok együttműködését.
Jövő:
A szakrendelés privatizálásakor tervem volt, hogy ha megöregszem eladom, átadom a rendelést - úgy ahogy az alapellátásban lehetséges. Sajnos a magántulajdonban lévő közfinanszírozott szakrendelések bevételei az évek során lényegesen elmaradtak az állami, alapítványi, egyházi szolgáltatóktól. Az átadás pedig másik magán ellátónak nagyon költségessé vált. Továbbá a kollégák se éreznek nagy késztetést a szolgáltatás önálló üzemeltetésére. Így erről lemondtam.
Ekkor érkezett a megkeresés Csepelről, Dobák András dr. részéről 2021-ben, aki a Csepeli Egészségügyi Szolgálatot vezeti, hogy szívesen látnák a rendelésünket. Kész terveik és garantált forrásaik vannak a gyermekellátás bővítésére, mind szakmában, mind épületben, mind műszerben. Megoldott jelenleg is náluk az in-vitro allergia teszt végzése. Végül ígéretemet is valóra válthattam. Hosszú folyamat volt a megszervezése, most ért célba.
Bízom benne, hogy jó helyre kerül a szakrendelés 2022.09.01-től. Én magam nem akarok már részt venni ott az ellátásban.
Ami gondolatom, elképzelésem fejlesztési ötletem volt azt mind megvalósítottam. Jöjjenek a fiatalok.

2022.08.18

Jó egészséget kívánok!

Szánthó András dr.